VANERI

Perusominaisuuksiltaan vaneri on verrattavissa puuhun. Lisäksi sillä on valmistustavasta johtuvia seuraavia etuja:

  • lujuus, jäykistää hyvin rakennetta
  • tiivis ja iskunkestävä
  • monikäyttöinen

Vaneri valmistetaan ohuista puuviiluista liimaamalla. Viilut ladotaan siten, että päällekkäisten viilujen syysuunnat ovat yleensä kohtisuorassa toisiaan vasten. Viiluja on koivuvanerilevyssä yleensä pariton määrä (vähintään kolme), joten pintaviilujen syysuunta on sama. Havuvanerilevyssä viilujen määrä voi olla myös parillinen. Ristiinliimatun vakiorakenteen lisäksi saatavana on useita suunnattuja erikoisrakenteita vaativaan erityiskäyttöön.

Suurin osa suomalaisista ristiinliimatuista vanerituotteista on valmistettu käyttäen fenoliformaldehydiliimaa. Tämä liimausmenetelmä mahdollistaa tuotteiden käyttämisen märissäkin ulko-olosuhteissa. Levyjen pitää tällöin olla kuitenkin huolellisesti pinnoitetut ja reunasuojatut. Pieni osa vanerituotannosta (huonekalut) tehdään ureaformaldehydiliimoja käyttäen.

PERUSVANERIT voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

-KOIVUVANEREITA käytetään erittäin suurta lujuutta tai korkeaa laatua vaativissa kohteissa, kuten erikoislattioissa ja vaativissa sisäverhouksissa.

-SEKAVANERIT ovat monikäyttöisiä yleisvanereita. Niitä käytetään esimerkiksi jalosteiden ja erikoisvanereiden peruslevyinä ja betonimuotteina. Koska sekavanereiden pinta on aina koivua, niillä on samat laatuluokat kuin koivuvanereilla. Sekavanereita ovat:

  • Combi - molemmin puolin pinnasta lukien kaksi koivuviilua, sisäviilut vuorotellen koivua ja havupuuta
  • Peilikuvacombi - pintaviilut koivua, sisäviilut vuorotellen havupuuta ja koivua
  • Twin - pintaviilut koivua, sisäviilut havupuuta

-HAVUPUUVANEREITA käytetään etenkin rakentamisessa esimerkiksi vesikattorakenteisiin ja sisäverhouksiin. Ne ovat enimmäkseen valmistettu kuusesta.

 Koivu-, combi-, peilikuvacombi- ja havuvanerit voidaan PÄÄLLYSTÄÄ erityyppisillä pinnoitteilla teknisten ominaisuuksien parantamiseksi.

FENOLIFILMIPINTAISET, SILEÄT  Fenolihartsilla impregnoitu filmi puristetaan korkeassa paineessa ja lämpötilassa levyn molemmille pinnoille. Filmipinnoituksen ansiosta vanerilevyt kestävät paremmin kulutusta, kosteutta, kemikaaleja, hyönteisiä ja sienikasvustoa.

FENOLIFILMIPINTAISET, LIUKUESTEKUVIOIDUT Fenolihartsilla impregnoidulla filmillä päällystetyn levyn toiseen tai molempiin pintoihin kuumapuristetaan pinnoituksen yhteydessä liukuestekuvio. Kuvio parantaa oleellisesti pinnan kitkaominaisuuksia.

MAALAUSKALVOPINTAISET Vanerin pintaan on kuumapuristettu fenolihartsilla impregnoitu maalauspohjakalvo. Kalvolla saadaan aikaan sileä, kestävä maalauspohja. Pinnoite vähentää maalinkulutusta sekä ehkäisee tehokkaasti maalatulle puupinnalle tyypillistä hiushalkeilua. Lopputuloksena saadaan sileä kestävä maalipinta. Levy soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

MELAMIINIPINTAISET  Melamiinihartsilla impregnoidulla filmillä pinnoitetut vanerilevyt soveltuvat siistiä ulkonäköä ja hygieenisyyttä vaativaan käyttöön kuten esim. elintarviketeollisuuden moninaisiin kohteisiin. Yleisimmät pinnoitteiden värit ovat valkoinen ja vaaleanharmaa.

ERIKOISTUOTTEET  Näiden kaikkein yleisimpien pinnoitettujen vanerien lisäksi Suomen vaneriteollisuuden jotkut yritykset valmistavat lukuisia erikoistuotteita.

Vanerilevyjen VAKIOPAKSUUDET

Suurin valmistuspaksuus on 50 mm.

Vanerityyppi

Nimellispaksuus (mm)

Koivu- ja havuvaneri

4

6,5

9

12

15

18

21

24

27

30

Sekavaneri

-

6,5

9

12

15

18

21

24

27

30

PERUSVANERIEN LAATULUOKAT

Koivuviilupintaisten vanerien laatuluokan valinta käyttökohteen mukaan (suluissa toinen yleisesti käytetty laatuluokitus)

Koivuviilupintaiset vanerit

E (A)

virheetön erikoislaatu (käytännössä ei saatavilla)

I (B)

lakattavat tai vahattavat pinnat

II (S)

maalattavat pinnat

III (BB)

tavallinen laatu esimerkiksi päällysteiden alla, rakenteissa yleisin laatu

IV WG)

vähemmän vaativiin kohteisiin, paikkaamaton laatu

Havupuuvanerien laatuluokan valinta käyttökohteen mukaan

Havupuuvanerit

E

virheetön laatu, vain mäntypintaisena (käytännössä ei saatavilla)

I

lähes virheetön laatu, vain mäntypintaisena (käytännössä ei saatavilla ainakaan kotimaisena)

II

ehjäpintainen jalostelaatu

III

paikkaamaton laatu rakentamiseen

IV

paikkaamaton laatu rakentamiseen (taustapinnan laatu)

Pintaviilujen yhdistelmissä ensimmäiseksi mainittu viiluluokka on päälle/näkyville jäävä puoli.

(Lähteet: Vanerikäsikirja, Metsäteollisuus ry, 2005 ja Puuinfo.fi)

Ota yhteyttä